top of page

Diversifiera och öka avkastningen i din portfölj med onoterade företag

När det gäller att bygga en diversifierad investeringsportfölj, tänker de flesta på traditionella tillgångar som publika aktier, obligationer och fastigheter. Även om dessa utan tvekan är väsentliga komponenter, inser sofistikerade investerare allt mer värdet av att inkludera investeringar i privata företag i sina portföljer. Investeringar i privata företag kan vara ett värdefullt tillskott till din investeringsstrategi, och driver både diversifiering och högre avkastning, särskilt eftersom företag förblir privata längre idag.

Tidigare var investeringar i bolag som Klarna, Kaunis Iron och Cake enbart tillgängliga för institutionella investerare eller väldigt förmögna private banking kunder. På Tioex sänker vi trösklarna för fler att kunna investera i de mest spännande bolagen. Vi fokuserar på att erbjuda investeringsmöjligheter i privata onoterade företag som har stöd av toppklassiga riskkapitalinvesterare.

Investera bortom den publika marknadens volatilitet 

Genom att sprida investeringar över olika tillgångsklasser kan investerare minska risken och förbättra långsiktig avkastning, även om diversifiering inte skyddar mot förluster. Investeringar i privata företag erbjuder en unik väg för diversifiering eftersom de inte alltid rör sig i takt med de publika marknaderna.

Till skillnad från publikt handlade aktier och obligationer, är värdet på investeringar i privata företag inte föremål för de dagliga fluktuationerna på aktiemarknaden. Det är oftast en stor tidsfördröjning mellan när aktievärderingar ändras på de publika marknaderna och hur dessa ändringar påverkar värderingarna av privata företag. Detta beror på att värderingarna i privata företag vanligtvis bara ändras när ett företag reser kapital i en ny finansieringsrunda, vilket oftast händer var 12:e-24:e månad. Denna brist på korrelation med de offentliga marknaderna innebär att investeringar i privata företag kan fungera som ett skydd mot aktiemarknadens volatilitet. När aktiemarknaden upplever turbulens, kan dina privata investeringar förbli relativt stabila. Det är viktigt att notera att investeringar i privata företag kan minska i värde, men investerare utsätts inte för den ständiga volatilitet, dramatik och psykologi som dagligen sker på de publika marknaderna. Detta minskar den övergripande volatiliteten, samtidigt som diversifieringen ökar.

Maximera din avkastningspotential

En av de främsta anledningarna till att överväga investeringar i privata onoterade företag är potentialen för högre avkastning. Privata företag inkluderar företag i tidiga skeden, företag i tillväxtfas samt företag som är på väg till börsen (pre-IPO). Med fler företag som stannar privat längre än någonsin, sker det stora värdeskapandet på de privata marknaderna. Många företag har valt att stanna privat längre då den privata kapitalmarknaden har vuxit kraftigt. Att vara börsnoterad innebär ökade kostnader för bolaget och ökad transparens, vilket är något som innovativa tillväxtbolag allt oftare väljer att vänta med.  Genom att investera på de privata marknaderna kan investerare ta del av tillväxten som sker i dessa privata företag.

När det gäller investeringar i privata företag i sena skeden i USA har studier visat potential för stark avkastning. Faktum är att investeringar i ett företags serie E, F eller G rundor, har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 75% +6 månader efter börsnoteringen. Under tiden uppnådde investerare som investerar till IPO-första dagens slutpris en genomsnittlig avkastning på -1,4% under samma period. Detta pekar på avkastnings potentialen av att investera i pre-IPO bolag, istället för att vänta med att investera på de publika marknaderna.

En annan viktig aspekt är att man i många spännande bolag inte får stora tilldelning i samband med noteringen. Oftast vill bolagen få så bred ägarspridning som möjligt så om erbjudandet blir övertecknat finns stor risk att man som investerare enbart får en väldigt liten tilldelning. 

Investering i privata onoterade företag möjliggör för investerare att ta del av värdeutvecklingen i ett tidigare skede av bolagets resa. Om ett privat företag lyckas och uppnår hög tillväxt, kan avkastningen på investeringen vara betydande. Erfarna investerare som investerar i ett tidigt stadie har som målsättning att kunna göra tio gånger pengar på sin investering (10x). Denna potential för högre avkastning kan förbättra den övergripande utvecklingen i din portfölj.

Investera i nästa generations folkaktie, idag!

På Tioex tror vi att den privata marknaden är hemmet för nästa generations innovationer. Investeringar i privata onoterade företag ger dig tillgång till möjligheter som inte finns på de publika marknaderna, inom företag och branscher som formar den värld vi lever i. Du kan investera i lovande teknikföretag som kanske inte har publikt handlade motsvarigheter eftersom dessa företag skapar helt nya branscher. Streamingtjänsten Spotify förändrade hur vi människor konsumerar musik och hjälpte oss att få tillgång till hela världens musik genom bara några knapptryckningar. Bolagets första investerare gjorde ungefär tre hundra gånger (300x) pengarna på investeringen medan vanliga privatpersoner fick första möjligheten att investera i bolaget när det var värt SEK 300 miljarder. Tillgång till unika bolag som bryter ny mark, såsom nästa Spotify eller Klarna,kan vara tilltalande för investerare som letar efter möjligheter utanför den traditionella börsen. Den privata marknaden erbjuder just denna tillgång och med Tioex kan investerare börja investera med så lite som 50 000 kr.

Risker att överväga när man investerar i onoterade företag

Det är viktigt att förstå att investeringar i privata onoterade företag vanligtvis kommer med längre investerings horisonter och med en klart begränsad likviditet jämfört med publikt handlade tillgångar. Rapporteringen och tillgängligheten av information i dessa bolag är oftast klart begränsade. När du investerar i ett privat företag, kan du behöva behålla din investering i 3 till 10 år innan du realiserar en avkastning. Denna illikviditet kan dock kompenseras av potentialen för högre avkastning och diversifieringsfördelar. Det finns även en stor risk att många av dessa företag inte lyckas leva upp till sina fulla potential och det kan då sluta med att bolagen säljs tidigt eller i värsta fall går i konkurs. Slutligen bör beslutet att inkludera investeringar i privata företag i din portfölj stämma överens med dina långsiktiga finansiella mål, risktolerans och investeringshorisont.

Slutligen notera gärna att investeringar i privata företag är illikvida, kan vara spekulativa och har väsentliga risker, inklusive risken för förlust av hela eller delar av din insats. Inte alla privata företag kommer att bli publikt eller förvärvas.

Att inkludera investeringar i privata onoterade företag i din portfölj kan erbjuda fördelar som att förbättra diversifieringen och erbjuda potential för högre avkastning. Med så många spännande företag som växer inom de privata marknaderna är det en spännande tid att börja investera.

 

Är du nyfiken på var du ska börja? Kolla in våra investeringsmöjligheter här genom att skapa ett gratis konto eller vår “Hur det fungerar” för att läsa mer. Håll även utkik på våra kommande artiklar och guider om privata onoterade investeringar! 

Källor:

  1. Genomsnitt på 31 månader eller 2,5 år. Källa: Crunchbase

  2. CB Insights per 26 september 2023

  3. Datamängden inkluderar alla teknologi-, media- och telekom-IPOs (TMT) under en 10-årsperiod - från 2011 till december 2021 som hade en IPO på en amerikansk börs, baserat på ett urval om 147 företag. Se den fullständiga rapporten för detaljerad information om hur denna avkastning beräknades.

Vi erbjuder våra medlemmar ett indirekt ägande i ett urval av de allra mest eftertraktade svenska tillväxtbolagen - innan de når börsen. Det är en unik möjlighet att komma in tidigt i bolag som tidigare varit omöjliga att investera i som privatperson eller som ägare av fåmansbolag.
varför är investeringar i onoterade bolag intressant och hur kan man enkelt investea

Johan Hägglund

Founder, Tioex

secondary shares in pre-IPO companies

Tioex | November 17, 2023

bottom of page