top of page

Bli delägare i morgondagens folkaktier, idag!

Att investera i onoterade bolag och få del i den stora värdeuppgång som ofta sker innan en börsnotering äger rum, har historiskt varit en möjlighet vigd åt institutionella investerare och VC-bolag. Med Tioex medlemsplattform erbjuds samma möjlighet för privatpersoner och fåmansbolag. Detta genom en struktur där Tioex köper minoritetsposter i den så kallade gråhandeln eller marknaden för secondaries.

 

"Vi erbjuder våra medlemmar ett indirekt ägande i ett urval av de allra mest eftertraktade svenska tillväxtbolagen - innan de når börsen. Det är en unik möjlighet att komma in tidigt i bolag som tidigare varit omöjliga att investera i som privatperson eller som ägare av fåmansbolag", säger Johan Hägglund som är grundare och VD på Tioex.

Idag erbjuder Tioex möjligheten att investera i ett tiotal av de allra mest eftertraktade tillväxtbolagen som ännu inte är noterade. Bland tidigare investeringar finns det omskrivna bolag som Klarna, Einride, Cake och Kaunis Iron för att nämna några. Investeringarna görs möjligt genom att Tioex, via särskilda investeringsbolag, köper minoritetsposter i bolagen i fråga till marknadsmässig värdering. Tanken är sedan att investerarna ska äga aktierna i bolaget fram till en börsnotering.

 

"Vi fokuserar på de allra mest eftertraktade svenska tillväxtbolagen som har ambitioner att noteras eller säljas inom en överskådlig framtid, typiskt sett 1 till 3 år. Det är därför den tidshorisonten man bör ha med en investering hos oss. När bolagen sedan noteras är tanken att vi delar ut aktierna till de Tioex-medlemmar som tecknat sig i investeringen. De får sedan själva bestämma om de vill avyttra till priset som sätts på börsen eller vara fortsatta ägare och sälja i ett senare skede. Vid avyttring av aktierna sker en vinstdelning mellan Tioex och medlemmarna", säger Johan.

 

Bland historiskt lyckade transaktioner som genomförts via plattformen finns Truecaller som noterades under 2021, där avkastningen blev tre gånger det investerade kapitalet på mindre än ett år. (Läs mer om Tioex exit i Truecaller på vår hemsida).

 

Johan ser Tioex som det perfekta alternativet för den som vill vara med i tidigt skede och investera i vad som ofta benämns som det svenska tech-undret. Han ser också modellen med vinstdelning som ett sätt att säkerställa att Tioex och dess medlemmar jobbar mot samma mål.

 

"Gör våra medlemmar bra investeringar får Tioex sin del av vinsten, vilket gör att vi sitter i samma båt och jobbar hårt mot att erbjuda de mest intressanta bolagen. Det känns väldigt spännande att få göra denna resa tillsammans med våra medlemmar", avslutar han.


Investera skatteeffektivt genom eget bolag

Just fåmansbolag och holdingbolag har flockats till Tioex plattform sedan den lanserades för tre år sedan.

 

"Ungefär hälften av de 150 miljoner som är investerade på plattformen görs idag via bolag - typiskt sett ett holdingbolag. Det är inte förvånande givet att det utöver den intressanta investeringen också är skatteeffektivt. Vinster som erhålls från ett onoterat innehav in i ett holdingbolag beskattas nämligen inte", förklarar Johan som säger att många av Tioex kunder är bolag som vill investera överskottslikviditet.

 

"Dessa bolag är ofta resultatet av entreprenörsresor som slutat i betydande kassalikviditet efter år av upparbetade vinster eller som ett resultat av företagsförsäljningar. Av skattemässiga skäl är det ofördelaktigt för dessa att ta ut vinsten direkt som kapitalvinst. Istället ser de möjligheter att investera i andra privata tillväxtbolag via Tioex", säger Johan.

Vi erbjuder våra medlemmar ett indirekt ägande i ett urval av de allra mest eftertraktade svenska tillväxtbolagen - innan de når börsen. Det är en unik möjlighet att komma in tidigt i bolag som tidigare varit omöjliga att investera i som privatperson eller som ägare av fåmansbolag.

Johan Hägglund

Founder, Tioex

Bli medlem nu

Utforska investeringsmöjligheter och få information om dessa genom att bli medlem, helt utan kostnad
bottom of page