top of page

Investera med Tioex

Satsa på morgondagens vinnare, idag.

Du lägger mindre än 10 minuter på att investera

Betalning

Betalningar ska göras inom tre arbetsdagar efter att anmälningssedeln har undertecknats.

Prenumerera

När en ny investeringsmöjlighet blir tillgänglig tecknar medlemmarna aktier. Som abonnent går du med i ett specialföretag som bildas av Tioex med det enda syftet att investera och administrera i det riktade företaget.

Gå med i Tioex

Tioex möjligheter är öppna exklusivt för våra medlemmar.

Vi tar hand om administrationen

Kontrollera befintliga investeringar

När du väl har gjort en första investering kommer du att få tillgång till medlemsportalen där du kan få tillgång till:

 

  • Juridiska dokument såsom avräkningsnoteringar för dina investeringar

  • Uppdaterade nyheter om dina portföljbolag

Lösning

Efter att affären är godkänd överför vi pengarna till säljarna och aktierna överförs till oss.

 

Som investerare får du en avräkningsnota som bekräftar ditt ägande. Du kommer också att kunna hitta de senaste nyheterna om dina portföljbolag genom medlemsportalen.

Ansökan

När prenumerationen är klar skickar Tioex in en ansökan till målbolaget på uppdrag av dig och andra Tioex-investerare för att få investeringen godkänd.

 

Ansökningsgranskningar tar vanligtvis cirka 30 dagar.

Äntligen det bästa – vi lämnar

I händelse av en börsintroduktion kommer dina aktier med största sannolikhet att distribueras till ett specificerat konto. I händelse av en försäljning av företaget kommer vi att överföra intäkterna till ditt angivna bankkonto.

Investera med Tioex

Satsa på morgondagens vinnare, idag.

Det tar mindre än 5 minuter att investera

Betala

Betalningen görs inom tre arbetsdagar efter att teckningssedeln undertecknats.

Bli medlem

Det är kostnadsfritt att bli medlem. Möjligheter

att investera är exklusiva för våra medlemmar.

Teckna

När en ny investeringsmöjlighet blir tillgänglig får medlemmar möjligheten att teckna aktier. När du tecknat dig blir du delägare i ett holdingbolag vars enda syfte är att investera och administrera aktierna i målbolaget.

Äntligen det bästa – vi gör en exit

Vid en börsintroduktion kommer dina aktier med största sannolikhet att distribueras till din specificerade depå. I händelse av en försäljning av företaget för vi över pengarna till ditt angivna bankkonto.

Missa inte nästa möjlighet.

Vi tar hand om hela processen

Följ dina investeringar

När du väl har gjort en investering kan du med spänning följa målbolagets framsteg på vår hemsida.

Vi väljer kontinuerligt ut de viktigaste nyheterna om bolaget och annan publik information så att du enkelt kan hålla dig uppdaterad!

Avräkningsnota

Efter att affären är godkänd överför vi pengarna

till säljarna och aktierna överförs till oss.


Som investerare får du en avräkningsnota som bekräftar ditt ägande. Denna går alltid att återfinna i vår investeringsportal.

Anmälan till
bolaget

När teckningen är klar skickar Tioex in en ansökan till målbolaget på uppdrag av dig och de andra investerarna för att få köpet godkänt.

 

Granskningen innehåller oftast godkännande från styrelsen samt en process kring hembud, detta tar ungefär 30 dagar.

Du kan följa hela processen i vår investeringsportal.

bottom of page